Alletonen TV

Welzijnsstichting Atn (Alletonen Nederland)...

Atn

Wie we zijn?

Wij zijn Stichting 'Alle Tonen Nederland' gevestigd aan de Spruytstraat 2A, 3081 XJ te Rotterdam.
 • Opgericht op 9 oktober 2007 te Rotterdam.
 • Kvk nr 24422892
 • Giro 3973289
 • Met het doel om netwerken aan te boren die bijdrage leveren aan het welzijn van natuurlijke personen en/of groepen.
 • Bekijk onze uitzendingen elke zondag om 16.00 uur op UPC Open podium kanaal 32 analoog 65+ 
 • De herhaling kunt u bekijken op zondag om 19.00 uur maandag om 11.00 uur,12.00 uur en 18.00 uur.
 • Eindredactie Misran Kartowikromo.
 • We zijn bereikbaar op mail atntv@live.nl
 • En telefonisch op nummer 06 25 48 29 82.

Activiteiten

 • Elke zaterdag van 19.00 uur tot 22.00 uur hebben we een samenkomst aan de Mijnsherenlaan 4-8 op Rotterdam Zuid. Ook U bent van harte welkom.( NVT )
 • De lokale omroep Open podium tv kanaal UPC 32 analoog 65+ te Rotterdam van tv-programma's voorzien onder de naam Atn.tv
 • De bewoners van deelgemeente Charlois ondersteunen door activiteiten van de gemeente te filmen en uit te zenden.
 • En zo de diverse doelgroepen in de deelgemente van informatie voorzien.
 • 'Lekker eten bij de buren'. Een serie van films voor Atn gemaakt door Rotterdamse buurtkinderen uit groep 8. In samenwerking met Steunpunt Charlois onder leiding van Jeanine Roozeboom.
 • Het assisteren van beginnende organisaties en bedrijven met kennis en expertise.
 • Langdurig werklozen tot acties triggeren die moeten leiden tot uitbreiding van het persoonlijke netwerk en sociale vaardigheden ten voordele van de emancipatie, participatie en integratie. Kortom kansvergrotende activiteiten.
 • Het uitzoeken van welke mogelijkheden er zijn voor jongeren die vroegtijdig hun school verlaten.
 • Het organiseren van activiteiten en culturele avonden.
 • 4x per jaar voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.
 • Het opzetten van een salsa dansgroep voor de bewoners van de Tarwe wijk.